Azerbaycan Devlet Pedaqoji Universitesi

Azerbaycan Devlet Pedaqoji Universitesi

         ADPU’da yönetim süreci 8 fakülte, 33 bölüm, Eğitim Bölümü (3 bölüm ve 4 bölümden oluşan), 14 bölüm ve 5 merkez tarafından yürütülmektedir. Bakü’de Azerbaycan Devlet Pedagoji Koleji ve Şeki, Guba, Şamahı, Agjabadi ve Celilabad’da ADPU’nun 5 şubesi de ADPU bünyesinde faaliyet göstermektedir. Yönetim süreci 5 rektör yardımcısı ile birleştirilir ve üniversite kabul edilen yönetmelik ve yönergelerle yönetilir. ADPU’da eğitim sürecinin yönetimi, bölüm sisteminin kademeli olarak uygulanmasına dayandığından, fakültelerde ve birinci lisans düzeyinde ilgili bölümlerde, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde ve yüksek lisans ve doktora düzeylerinde bölümlerde, dekanlıklarda ve dekanlıklarda personel yetiştirilmektedir. Sürekli Eğitim ve Yenilikler bölümündeki bölümler, yeniden eğitimde ise Sürekli Eğitim ve Yenilikler Bölümü ve bölümlerine atanmıştır. Halihazırda ADPU’da öğretim süreci, Eğitim Bölümü’nün koordinasyonunda 8 fakülte, Yüksek Lisans ve Doktora Bölümü, Sürekli Eğitim ve Yenilikler Bölümü ve 33 bölüm tarafından yönetilmektedir. Lisans eğitiminin genel koordinasyonu Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise Bilim ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından yürütülür. Tüm eğitim süreci, her akademik yılın başında onaylanan ADPU Akademik Takvimine göre yönetilir. 

Azerbaycan Devlet pedagoji Üniversitesi yıllardır birçok alanda öğretmen yetiştirmektedir. Ayrıca ÖSYM kılavuzunda yer alan bir okuldur. Öğrenciler ister üniversite giriş sınavına girerek isterlerse de hiç girmeden bu üniversitede öğrenim görebilmektedirler. ÖSYM sınavında yeterli puan alan öğrenciler bu okulu tercih ettiklerinde yine ücretli olarak öğrenim görmektedirler. Ancak bu ücretler oldukça ekonomiktir ve aile bütçesini zorlamamaktadır. ÖSYM sınavı ile tercih yapıp kazanan öğrenciler mezun olduklarında Türkiye’den mezunmuş gibi olurlar. Denklik sürecine takılmazlar. Herhangi bir üniversite giriş sınavına girmeden burada öğrenim gören öğrenciler YÖK denklik şartlarına uyum sağlamak durumunda kalırlar. Bu da her yıl değişebilmekle birlikte genel olarak KPSS alan puanında 40 almakla çözülebilen bir durumdur. Yani herhangi bir sıralama olmadan 40 almayı başarabilen herkes denkliğe sahip olabilmektedirler.

Üniversitemizde birçok öğretmenlik alanı bulunmaktadır. Okul öncesi öğretmenliği, İşitme Engelliler öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Tarih öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik gibi seçeneklerden biri tercih edilebilmektedir. Başvuru için lise mezunu olmanız yeterlidir. Lise türü önemli değildir. Yani ister meslek lisesi mezunu olun ister açıköğretim lisesi kayıt yaptırabilirsiniz. Hatta sayısal bir öğrenci sözel sözel bir öğrenci de sayısal alan tercih edebilmektedir. Böylece öğrenciler üniversite hayallerini rahatlıkla gerçekleştirebilmektedirler.

Azerbaycan Devlet pedagoji Üniversitesi Türkiye’den öğrenim görmeye giden öğrencilere karşı son derece misafirperver bir yaklaşım sergilemekte ve onları eğitim alanında kendi çocukları gibi desteklemektedirler.  Böylece öğrenciler ülkede ki yaşamlarına daha hızlı adapte olabilirler. Eğitim sürelerince kendilerini hiç yabancı bir ülkede gibi hissetmezler. Özellikle öğretmen adaylarının yurtdışında eğitim alması ülkemize döndüklerinde önemli farklar yaratmaktadır. Farklı kültürlerle bir arada yaşamak daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarını sağlar. Böylece ülkemizde de giderek artan çok kültürlülük ile daha efektif olabilirler. Öğretmenliğin uluslar üstü mesleklerden olduğunun daha çok farkına varırlar.

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi hem lisans hem de yüksek lisans eğitimleri ile öğrencileri geleceğe taşımaktadır. Her biri etrafına ışık saçan; araştırmacı, öğretme aşkı ile yanıp tutuşan eğitimciler bu okuldan mezun olmaktadırlar. Dileyen öğrenciler Erasmus programlarından yararlanarak farklı bir ülke ve üniversiteyi de deneyimleyerek daha da fazla kültürü tanıma fırsatına sahip olabilirler. 

Universitenin Uluslararası İletişimi

Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü, ADPU’nun ve yapısal birimlerinin uluslararası faaliyetlerinin yönetimi ve geliştirilmesinden, uluslararası alanlarda çıkar ve haklarının korunmasından, uluslararası ilişkilerdeki faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve kontrolünden sorumludur. ADPU, 34 yabancı üniversite ile işbirliği yapmakta ve öğrenci değişimi yapmaktadır. “Mevlana” değişim programı kapsamında Türkiye’nin 11 üniversitesindeki öğrenciler için eğitim koşulları oluşturmaktadır. Ortak üniversitelerden öğrenciler ve öğretmenler bu programdan karşılıklı olarak yararlanabilir. Genel olarak, Türkiye (11), Rusya (8), Ukrayna (2), Romanya (1), ABD (1), Kazakistan (4), Litvanya (2), Endonezya (1), BAE (1), İsviçre ( 1) , Özbekistan (1) ve Moldova’daki (1) üniversitelerle işbirliği yapar.

31 Ocak 2020 tarihinde Washington DC’de bulunan ADPU ve George Washington Üniversitesi (CVU) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Yükseköğretim Sisteminin Uluslararası Rekabet Edebilirliğinin Arttırılması Devlet Programı kapsamında 2019-2023 yılları için çift diploma programı anlaşması imzalanmıştır.

Anlaşmaya göre, üniversiteden “Yönetim (Eğitimin Organizasyonu ve Yönetimi)” alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler her iki üniversiteden de diploma alabilecekler (programdan mezun olanlar ayrıca “Eğitim ve Eğitim Yönetimi” alanında yüksek lisans derecesi alacaklardır. İnsani Gelişme: Eğitim Politikası ve Liderlik”)

Erasmus+ değişim programı

Erasmus+ partner üniversiteler arasında öğrenci, akademik ve idari personel değişimi yapar. Erasmus + programı ile yurtdışında eğitim gören öğrenciler, iletişim ve dil becerilerini geliştirebilir ve gelecekteki çabaları için önemli olan bir dizi beceri kazanabilirler. Değişime lisans ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personel katılabilir. Değişim süresi 1 yarıyıldan 2 yarıyıla kadar sürebilir. ADPU, ERASMUS+ bünyesinde Kopenhag Üniversite Koleji – UCC (Kopenhag, Danimarka) ile işbirliği yapmaktadır.

Mevlana Değişim Programı

Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretmen değişimini amaçlamaktadır. Ortak üniversitelerden öğrenciler ve öğretmenler bu programdan karşılıklı olarak yararlanabilir. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir, en fazla iki yarıyıl, öğretmenler ise Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında en az 2 hafta en fazla 3 ay ders vererek programdan yararlanabilirler.

TÜEKİYE İLE ORTAK  ÇALIŞMALARDA BULUNDUĞU UNİVERSİTELER

İstanbul Kültür Universitesi( Türkiye, İstanbul)

Atatürk Universitesi( Türkiye, Erzurum)

Van Yüzüncü Yıl Universitesi(Türkiye, Van)

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye, Ankara)

Selçuk Üniversitesi (Türkiye, Konya)

×

WhatsApp Destek

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?